Sterling Silber

Matilda
ab CHF 42.00
Maya
CHF 68.00
Dotty
CHF 46.00
Julia
CHF 36.00
Lisa
CHF 36.00
Sophie
CHF 62.00
Mia
CHF 96.00
Rosie
CHF 108.00

Edelstahl

Taina
CHF 22.00
Freya
CHF 22.00